Update Wet Meldplicht Datalekken 14 juli

Nováccent

Aanleiding update Wet Meldplicht Datalekken 14 juli

Op 11 november 2015 heeft Nováccent de kennissessie Wet Meldplicht Datalekken gehouden. De aanwezigen kregen toen informatie en handvatten aangereikt om de eerste stappen te zetten. Per 1 januari van dit jaar is de wet daadwerkelijk inwerking getreden. Nu de wet een aantal maanden van kracht is, leren we steeds beter hoe we de wet kunnen interpreteren. Ook is onlangs de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd door het Europarlement. Deze verordening zal vanaf mei 2018 onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens, en dus de Meldplicht datalekken, vervangen. Nováccent brengt u graag op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Wat u kunt verwachten

Nováccent zal tijdens deze ochtend terugblikken op de invoering van de wet. U krijgt inzicht in de stand van zaken tot nu toe; welke grote datalekken zijn de afgelopen tijd opgevallen, hoe de Autoriteit Persoonsgegevens in die gevallen heeft opgetreden en naar welke sectoren de Autoriteit met verhoogde interesse kijkt.’ Verschillende praktijkcases worden toegelicht. Heeft u vragen of voorbeelden ook deze behandelen we graag. U kunt deze ter plekke aandragen of van te voren naar ons mailen. Vanaf 1 januari heeft de wetsontwikkeling op het gebied van privacy niet stil gelegen. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt, zullen een aantal zaken aangepast en aangescherpt worden. Deze verandering gaan wij ook behandelen.

Ter afsluiting van deze ochtend zal CTO & Managing Partner Stef Liethoff bespreken welke ICT-oplossingen preventief, detectief en reactief beschikbaar voor u zijn.

security-services managed-ict group

Programma
08.30 – 08.45 Ontvangst

08.45 – 09.15 Introductie

09.15 – 09.45 Terugblik invoering

09.45 – 10.15 Praktijkcase

10.15 – 10.45 Privacy wet & Verordening

10.45 – 11.00 Koffiepauze

11.00 – 12.00 Wat Nováccent kan betekenen

12.00 – 12.45 Afsluitende lunch
Locatie
Van der Valk Hotel Houten

Hoofdveste 25

3992 DH Houten
Event gemist?

Dit event heeft reeds plaatsgevonden. Heeft u naar aanleiding van een event of een gepland event vragen? Wij beantwoorden deze vragen graag. Meer informatie over de reeds gehouden events vindt u via de links die bij de events staan, of neem contact met ons op.
Stel gerust uw vragen!

Contact