De data staat centraal

Data is het meest kostbare en tegelijkertijd kwetsbare bezit van iedere organisatie. Het vormt het hart van elk informatiesysteem en de basis van de kennis van een organisatie. Maar de hoeveelheid data groeit exponentieel en veel organisaties hebben moeite om al deze data veilig, betrouwbaar en toegankelijk te houden. Laat staan om er de juiste informatie uit te onttrekken. De databasespecialisten van Nováccent leveren u daarvoor de juiste kennis, op een hoog niveau.

Analyse & advies

Datamanagement, databases, business intelligence: de specialisten van Nováccent analyseren uw applicaties en uw data en kunnen u adviseren over het oplossen van performance-problemen, de optimale inrichting van uw database-omgeving en over het efficiënt onttrekken van informatie uit uw data. Wij richten ons op het veilig, betrouwbaar en beschikbaar houden van uw data en database-omgeving. Samen met u zoekt Nováccent naar de beste oplossing.

Implementatie & Projecten

Door uw applicaties en datamanagement vooraf goed in te richten voorkomt u prestatieproblemen in een later stadium en zorgt u dat uw digitale gegevens toegankelijk, betrouwbaar, beschikbaar en veilig blijven. De specialisten van Nováccent kunnen u op vele fronten bijstaan, bijvoorbeeld door het ontwerp van database-applicaties, het tunen van de performance van uw database conversie en migratie van data.

Beheerdiensten

Onze databasekennis kunt u ook inzetten om het beheer van uw data van over te nemen. Wij kunnen uw applicaties voor u monitoren en u bijstaan op piekmomenten in het gebruik van uw applicaties. Door onze proactieve monitoring voorkomt u performanceproblemen, juist op de momenten dat u uw applicatie het hardst nodig heeft.

Innovatieve producten

Onze specialisten kijken goed om zich heen waar het gaat om innovatie en innovatieve producten. Liefst voeren wij alleen producten die niet zomaar innovatief zijn, maar organisaties met sprongen vooruit helpen.

Service as a Service

Nováccent Managed ICT levert managed services volgens een modern, SaaS-achtig concept met een heldere, gestaffelde kostenstructuur. U kunt het serviceniveau eenvoudig op- en afschalen en u neemt de services af zonder een vaste looptijd. Zo kunt u ons inhuren om piekmomenten op te vangen, om een migratie of upgrade in goede banen te leiden of als u tijdelijk een vaste kracht mist. Uiteraard kunt u onze services ook voor langere tijd afnemen. Wij bewijzen graag onze toegevoegde waarde. Daar hebben we geen langlopende contracten voor nodig.

Datawarehousing, Big Data, Data Governance

Datawarehousing, Big Data, Data Governance

Het beheren en beheersen van data en informatie komt steeds hoger op de managementagenda. Bovendien vereist wet- en regelgeving dat organisaties hun datahuishouding op orde hebben. De toegang tot data, data privacy en de levering van informatie aan derden zijn daarbij aandachtspunten.

Een ander aspect is het gebruik van data. Zodra dat verder gaat dan het maken van een overzicht, een rapportje of een informatiescherm komt Business Intelligence in beeld. Het gaat daarbij om informatie uit verschillende bronnen en bezien vanuit verschillende invalshoeken. Vragen die soms op gezette tijden terugkeren, maar ook vragen die ad hoc om een antwoord vragen. Als dataspecialisten kunnen we u helpen met het definiëren van uw informatiebehoefte, maar zeker ook met het invullen ervan.

Meer weten over onze dienstverlening? Maak gewoon een afspraak!